Tipus de màscares d'un sol ús

La màscara o mascareta d'un sol ús és una forma de protegir-nos de les amenaces que respirem durant la jornada laboral o de la contaminació ambiental que patim a les grans ciutats.

En aquest article ens centrarem amb les mascaretes d'un sol ús relacionades amb el treball, és a dir, aquelles que s'utilitzen més comunament per treballadors que necessiten protegir-se les vies respiratòries durant part de la seva jornada laboral.

https://www.planas.pro/ca/mascaretes-un-sol-us/477-mascaretes-un-sol-us-de-3-plecs-amb-elastic.html                                                                                  

Abans de res comentar que la perillositat de no utilitzar una màscara "sigui d’un sol ús o no" en una activitat diària, repetitiva, on un mateix va inhalant els vapors nocius, contaminants, perjudica greument la salut. Hi ha una frase que ho resumeix molt bé que un dia un client ens comentar que deia: "existim perquè respirem, cal cuidar què respirem". Fem-li cas. Respirem bé.

Principalment hi ha dos tipus de màscares d’un sol ús o dos camps diferenciats on s'usen:

Mascaretes per la sanitat. El camp sanitari-quirúrgic és dels més habituals. Metges, dentistes, infermeres, auxiliars, farmacèutics i fins i tot pacients estan molt acostumats a portar mascaretes d'un sol ús. El principal factor de risc és la contaminació, transmissió de virus, contagis o possibles infeccions que es transmeten en l'aire, inhalant, respirant.

Aquestes màscares pretenen oferir una barrera física i en la majoria dels casos no es requereix vàlvules d'exhalació. L'objectiu principal és evitar la propagació d'aire, la saliva o, en alguns casos, el contagi per sang. Tot i això, la higiene i la seguretat mínima ja requereix d'unes màscares d’un sol ús EPIS i, per graus de seguretat major, el nivell tècnic de les màscares s'incrementa exponencialment.

Tot i que cada dia hi ha més models de tots els colors, la majoria de màscares d'un sol ús són de color blanc, i per tant, el camp de la sanitat les ha integrat de manera molt normal al seu vestuari laboral habitual que tots coneixem: bates blanques, pantalons blancs, sabates blanques ... i per tant: mascaretes d'un sol ús blanques.

En segon lloc hi ha les mascaretes d’un sol ús per a treballs amb risc d'inhalació de partícules. Per exemple: obrers, pintors, soldadors, decapants, mecànics, fusters, químics, miners, fonedors, vidriers, treballadors en fàbriques de tèxtil i artesans ... Fins i tot per treballadors de granges, que estan en contacte amb pinsos i/o adobs. En definitiva tots aquells treballs que requereixin d'una protecció respiratòria bàsica fins a la molt requerida. On la humitat, la calor, l'olor o les substàncies orgàniques perjudiquin lleument la respiració.

S'aconsella que aquestes mascaretes continguin una petita vàlvula d'exhalació a l'exterior que facilita l'expulsió de l'aire i una menor resistència a la respiració (com si no portéssim res posat).

És important conèixer que cada mascareta lluita contra un tipus de contaminants. Alguns dels més habituals són: pols, partícules i aerosols sòlids o líquids que poden ser de base aquosa o oleica, aerosols d'àcid cròmic, fums i pols tòxic, fibres d'amiant, cadmi, cobalt, arsènic, plom, níquel, fosfòric, oli, taladrines, etc.

Dos exemples clars d'usos que van en augment al moment són les mascaretes per contaminació amb moto o bicicleta i, d'altra banda, l'ús de mascaretes en pàrquings subterrànies o línies subterrànies. En ambdós casos s'utilitzen en grans ciutats la contaminació segueix en nivells altíssims i la reiteració pot afectar veritablement la salut de tots nosaltres.

Tipus de mascaretes d'un sol ús

Segons el grau de protecció trobem màscares d’un sol ús FFP1, FFP2 i FFP3.

Ens expliquem: el primer tipus, FFP1 lluiten contra partícules de baixa toxicitat en baixes concentracions. Les màscares del tipus FFP2 protegeixen contra partícules sòlides i líquides de baixa i mitja toxicitat. També serveixen per combatre contra la pols de metalls no ferrosos, fums metàl·lics de soldadura, gasos i boires de diferents materials com plom, alumini i manganès. El tercer cas, les màscares tipus FFP3 són les indicades per a partícules sòlides i líquides de mitjana i alta toxicitat. De la mateixa manera, serveixen per lluitar contra pols de metalls i boires, per la indústria farmacèutica, per la fabricació de bateries i piles Ni-Cad, per la protecció davant de riscos biològics. És important consultar aquesta particularitat abans de comprar les màscares.

Què signifiquen les sigles TLV?

El TPV en protecció respiratòria és el valor límit llindar. El TPV és el llindar de concentració generalment expressat en parts per milió (ppm) per expressar la seguretat de la gent exposada a substàncies perilloses presents o suspeses a l'aire.

Perquè comprar mascaretes d'un sol ús?

La pregunta de si ens surt més a compte, econòmicament parlant, utilitzar una màscara d'un sol ús o bé comprar una màscara reutilitzable és interessant. Les empreses que busquen unes màscares d’un sol ús són empreses que busquen preu, comoditat i higiene.

Per passos: preu de venda. Comprar mascaretes d'un sol ús és molt més barat. A més, com més comprem, més barat sortirà. Més quantitat, menor preu. Higiene: important qüestió ja que per raons de seguretat alimentària, mèdica o fins i tot industrial moltes empreses estrenen dia a dia noves màscares (i més productes o vestuaris d’un sol ús) per aconseguir nivells òptims de seguretat i higiene. Reutilitzar una màscara podria suposar contreure en uns possibles costos més alts que utilitzar una mascareta nova dia a dia. A més, el fet de treballar amb un EPI completament nou permet treballar amb la màxima eficiència, sense risc i amb total seguretat.

També és important recalcar que hi ha diferents tipus de màscares d’un sol ús segons la seva fabricació: tipus paper, polipropilè, plàstic o derivats similars amb afegits foam per fer més confortable la mascareta.

A molts preocupa la usabilitat de les màscares. Preguntes del tipus Són còmodes? Són fàcils de posar i treure? Es poden reutilitzar? Quant dura l'efecte de la màscara?

Comencem comentant que cada mascareta és un "món" i com passa amb la majoria de peces o complements cadascú es sentirà millor amb un o altre model. No obstant això cal dir que en els últims anys el confort, començant per la suavitat de tacte, ha millorat moltíssim. Tot això contribueix que realment un pot arribar a oblidar-se que porta una màscara posada.

Posar i treure una mascareta és realment un "vist i no vist". Únicament en algunes màscares no d’un sol ús, de grans dimensions, panoràmiques, s'han de seguir unes precaucions per col·locar-te-la adequadament. De totes maneres, no es preocupin, porten instruccions, com si d'un moble a fascicles es tractés.

Reutilitzar una màscara d'un sol ús bàsica, de polipropilè, no és recomanable. No obstant això les màscares autofiltrants, amb o sense vàlvula es poden reutilitzar. En tots els casos la reutilització s'ha de valorar, existiran algunes tasques que no ho permetran ja que el desgast serà més gran i, per contra, en alguns treballs que el deteriorament serà mínim. Aquí cal tenir en compte realment la protecció a les vies respiratòries ja que si el que volem és baixar el preu de les màscares ho aconseguirem (fins a un 50% de descompte si les utilitzem dos dies) però segur que no ens aconsellaríem "baixar el preu” de la nostra salut.

La durada d'una màscara d'un sol ús bàsica és d'unes hores, depenent del desgast i de la seva utilització. La durada de les mascaretes autofiltrants també es veurà condicionada per l'ús encara que la durabilitat és major (fins i tot de reutilització). És important mirar la fitxa tècnica de la mascareta en qüestió per veure els valors a què s'han d'exposar i aproximar una vida útil.

Comprovaran que el gràfic que segueix a continuació la línia de la protecció arriba fins i tot a valors negatius. Simplement explicar que si portem una màscara autofiltrant, d’un sol ús, durant diversos dies (o hores) arribarem a un grau de protecció que pot ser negatiu ja que la mascareta no està preparada per expulsar els fums, vapors o gasos acumulats dins d'ella i per tant els inhalarem contínuament només amb portar-les.

Duració mascaretes un sol ús

Com triar correctament un equip de protecció del tipus màscara o mascareta?

  1. Identificar el contaminant o risc de contaminació.
  2. Conèixer si ens cal combatre contra pols, vapors, gasos, fums metàl·lics, aerosols líquids, etc.
  3. Avaluar el risc de contaminació.
  4. Haurem d'analitzar els nivells d'exposició per descartar unes o altres mascaretes. En aquest punt també és important adonar-nos si aquest equip ha d'anar en consonància amb altres equips de protecció personal (EPIS) com ara guants, ulleres de seguretat, cascos, etc.
  5. Seleccionar la mascareta de protecció respiratòria més adequada.
  6. Deixar-se aconsellar per un tècnic o personal especialitzat en comercialitzar aquestes proteccions és molt recomanable per no equivocar-nos.
  7. Entrenar els moviments habituals per disposar d'un ús correcte de la mascareta.
  8. Important realitzar l'entrenament abans de començar la feina.

 

És important destacar que recórrer a les màscares o qualsevol equip de protecció individual ha de ser l'últim pas per protegir-se un mateix ja que el primordial, tal com estableixen les normatives estatals és posar remei al focus emissor de contaminació: sigui físic, químic o biològic; o bé, el mitjà de transmissió: sigui aigua o aire.

Quan no sigui possible posar-hi remei o simplement es desprengui la contaminació o el risc de contaminació fruit del treball realitzat s'haurà d'utilitzar obligatòriament les màscares o els EPIS. Queda clar llavors que la protecció individual o personal és l'última que s'ha de recórrer essent de major importància una correcta implantació.

¿Quines marques de màscares recomanem?

Des de la nostra prospectiva, en el sector dels EPI des de l'any 1983, recomanem encaridament les marques 3M, Clímax, Sibol, Total Line Protection (de 3L), AVE Protecció i Personna. El rigor en la seva fabricació, materials i qualitat d'acabats permeten treballar amb total confiança, en totes elles.

Marques mascaretes un sol us

La marca 3M ofereix tot tipus de proteccions còmodes i eficaces, especialment dissenyades per garantir la seguretat dels treballadors amb els millors controls de seguretat. 3M és una empresa multinacional d'EUA dedicada a investigar, desenvolupar, manufacturar i comercialitzar tecnologies diversificades, oferint productes i serveis innovadors als seus clients en diverses àrees com ara les màscares i mascaretes de seguretat. Un bon exemple seria una de les màscares 3M de la sèrie 8000 que ofereixen una protecció respiratòria lleugera, còmoda i eficaç contra pols i boires baixes. Estan dissenyades amb una forma convexa i amb un disseny de doble lliga, amb escuma a la zona del nas i un clip nasal. Tot això assegura que se'ns col·loqui i ens encaixi en tots els rostres i cares.

Pel que fa a Clímax, comentar que és un dels fabricants espanyols d'Equips de Protecció Individual (EPI) més importants. Les mascaretes Climax han estat dissenyades i fabricades a Espanya. Totes elles homologades pels laboratoris de l'Estat competent i obtenint la certificació CE.

Les màscares de Sibol formen part de tots els equips de protecció individual EPI. En la seva gran majoria ofereixen una protecció a les vies respiratòries com ara mascaretes autofiltrants, buco-nasals, de visió total o fins i tot equips d'escapament. Entre els models de Sibol que recomanem es troben les Mascaretes 330 Carbó P2VC FFP3. Aquest model combat a partícules i aerosols líquids o sòlids. A més, protegeix també en tasques de soldadura gràcies a la seva capa de carbó actiu.

Total Line Protection ofereix una gamma de màscares i mascaretes també d'alta qualitat. És una marca que forma part del grup empresarial 3L International i els seus equips es comercialitzen sota la marca Total. Completen tots els riscos existents de la indústria a part de la protecció a les mans mitjançant guants que es realitza sota la pròpia marca 3L. Una mascareta recomanada de Total és el model Kliner per pols comuna i aerosols de mitjana toxicitat. L'interessant d'aquesta mascareta és el seu preu en relació a la seva qualitat ja que s'obté una resistència a la respiració molt baixa.

ABE Protecció disposa de diverses sèries de mascaretes d'un sol ús autofiltrants entre les quals ens és complicat nomenar només algunes destacables. Juntament amb les altres marques de màscares la qualitat de les mateixes i dels seus components és òptima.

Per últim però no menys important, Personna, disposa una gran varietat d'articles de protecció laboral entre els quals trobem les màscares i mascaretes respiratòries de gran eficàcia. La qualitat juntament amb el seu disseny i materials usats ens permeten treballar amb unes màscares respiratòries confortables i eficients.

Problemes respiratoris comuns?

No utilitzar les màscares respiratòries i, per tant, inhalar algunes de les substàncies descrites anteriorment pot causar greus problemes. En primer lloc, com a efectes preliminars, pot ser habitual que se’ns irriti el nas i/o la gola. Aquests símptomes donen mucositat i irritació en les vies respiratòries superiors.

En segon lloc, no protegir les vies respiratòries amb un equip de protecció EPI ens pot lliurar bronquitis, símptomes com de grip, refredat o fins i tot asma.

És important conèixer que quan un treballador desenvolupa problemes de respiració, tos, febre, dolors musculars i/o malestar general entre quatre i sis hores després d'haver estat exposat a la substància i, aquestes es repeteixen, sense dubte estarem davant d'un símptoma clau de que la seva "malaltia" pot estar relacionada amb el seu treball. No oblideu que la millor solució és la prevenció i encara més en temes de protecció respiratòria.

També és rellevant aconsellar fortament als treballadors que estiguin exposats a la pols de carbó, asbestos o sílice durant més de 20 anys ja que poden produir la malaltia coneguda com emfisema pulmonar.

Principals causes dels problemes respiratoris comuns de no utilitzar una protecció respiratòria adequada

Hi ha riscos respiratoris durant la jornada laboral com ara la inhalació de pols, fums, gasos, vapors o rosades. Alguns d'aquests riscos poden acabar sent una malaltia respiratòria important.

Algunes de les substàncies que estan en l'aire i que poden causes problemes en un futur immediat són:

-          Pols derivada de matèries com fusta, cotó, carbó, asbestos, sílice o talc.

-          Pols derivada de la fabricació de cereals o cafè, pesticides, procedents de medicaments o enzims, metalls i/o fibra de vidre.

-          Fums procedents de metalls que estan sent escalfats i refredats ràpidament, que desprenguin partícules sòlides molt lleugeres i gairebé transparents a la vista que es queden en l'aire. Exemples de feines i treballs: soldadors, fonedors, personal que treballa en les calefaccions per cases, aquells que treballen forjant ceràmiques, en fabricació de plàstic i en operacions amb cautxú o hule.

-          Fum derivat de la crema de materials orgànics. Aquest fum pot contenir una gran varietat de pols, gasos i vapors molt variada. Tot dependrà del material que s'estigui cremant i de la distància d'inhalació. A tall d'exemple: el cos de seguretat dels bombers pateixen un risc molt elevat.

-          Gasos o vapors com formaldehid, amoni, clor, diòxid de sofre, ozó i òxids nitrosos. Normalment produïts després d'una reacció química i/o en treballs exposats a molt molt altes temperatures com ara treballs de fundició, forns o fins i tot per tasques de neteja dels mateixos.

-          Gasos d'aerosols, especialment malignes per a pintors que treballen en òbviament en pintures, vernissos o amb laques. En aquest punt també és recomanable avisar els perruquers que dia a dia fan servir fixadors per al cabell, laques o gasos similars.

-          També gasos i vapors procedents de pesticides, productes de neteja, àcids, olis ...

En resum, l'ús de mascaretes d'un sol ús repercuteix directament a la salut de l'usuari, no impedeix de cap manera treballar amb tota l'eficiència, tampoc representa una càrrega econòmica elevada en termes de preu i durabilitat, per descomptat evita danys a llarg termini i s’aconsella demanar informació abans comprar qualsevol mascareta per assegurar-se una bona i correcta protecció.

Finalment recomanar-los que disposin de totes les proteccions personals, EPIS, ja que tenen un paper importantíssim en les nostres vides laborals que de rebot afecta també a la vida personal. 

És possible que ens quedi més d'una informació en el tinter. Agraïrem una consulta davant de qualsevol dubte o sobre qualsevol informació que es vulgui afegir sempre serà ben acceptada.