Informació sobre vestuari d'alta visibilitat

En aquest article tractarem tot allò que envolta el vestuari d'alta visibilitat. Des de la seva importància per reduir accidents laborals fins a les seves normatives i diferencies més rellevants per conèixer explícitament tots els detalls sobre un tipus de vestuari que ve molt regulat i que ens pot salvar la vida.

El perquè del vestuari d'alta visibilitat

El perquè del vestuari d'alta visibilitat rau principalment en el risc. Tal i com ens defineix la Wikipedia el risc és la vulnerabilitat davant un potencial perjudici o dany per a les unitats, persones (...) per tant, el risc es refereix només a la teòrica "possibilitat de dany" sota determinades circumstàncies.

En aquestes circumstàncies, pel que fa al sector de la protecció laboral que ens convé, es tradueixen en tots aquells possibles accidents que un treballador pot patir en la seva jornada laboral. El perquè llavors rau en detectar i minimitzar aquests riscos i, és que, segons fonts del Ministeri de Treball i Afers Socials d'Espanya, entre els accidents de treball més freqüents es troba l'atropellament de treballadors per vehicles o maquinària en moviment. Llavors, el perquè queda clar: una major visibilitat pot suposar, en un moment puntual advers, la diferència entre la vida i la mort.

Sense vestuari d'alta visibilitat no som ningú

El vestuari d'alta visibilitat és la nostra primera arma, la nostra primera línia de defensa. És allò que ens permet ser vistos, ser algú al mig del no-res, de dia o de nit. Tant simplement útil com per protegir-nos de ser atropellats per un cotxe o fins i tot per un equip de la nostra empresa conduït per algun company o treballador. És tant necessari com perquè sense ell no ens puguin veure, durant el dia o la nit.

La reacció de l'observador

Com s'ha comentat, el vestuari té una funció principal: destacar-nos per ser vistos. Si ser visible és el primer pas de l'operació la reacció de l'observador és el segon pas.

Millorar la visibilitat del treballador és fonamental i s'aconsegueix principalment mitjançant el vestuari apropiat però sempre hem d'intentar millorar el contrast entre la roba i el pla de fons sobre el qual som vistos. Òbviament com millor sigui la superfície coberta pels materials amb propietats d'alta visibilitat més facilitarem la feina al nostre observador.

L'observador, la persona que ens albira, necessita tant percebre com reconèixer a l'usuari per, seguidament, decidir les accions més apropiades per evitar-nos. Per tant, la reacció de l'observador és fonamental sense la qual el risc passa a ser denominat com a perill imminent.

Vestuari alta visibilitat vs vestuari reflectant

No és possible entrar en detall sobre el tema sense conèixer la diferència principal entre el vestuari d'alta visibilitat vs el vestuari reflectant. Abans de realitzar una compra d’aquest tipus de vestuari és important saber si en necessitem d'un tipus o d’un altre ja que és la nostra seguretat la que està en joc. No obstant això, en la majoria de les ocasions un necessita de les dues propietats de cada tipus de vestuari.

Vestuari d'alta visibilitat:

 

Comencem pel vestuari d'alta visibilitat. Allò que és fonamental i que el diferencia del vestuari de treball habitual és la seva propietat de retornar una llum més visible que la que penetra en el vestuari i augmenta la seva brillantor i guanyem color i, per tant, augmentem la nostra visibilitat.

Tècnicament es diu que la llum que viatja disposa d'una part visible i d’una part no visible. La llum UV invisible, que parteix de la llum diürna, xoca contra la nostra peça d'alta visibilitat on els fragments fluorescents transformen la llum UV invisible en llum visible.

Propietats vestuari alta visibilitat

Fixeu-vos que hi ha una condició indispensable perquè el procés de transformació sigui vàlid: ha d'existir llum UV, és a dir, ha de ser de dia i no de nit.

Aquestes peces han d'estar fabricades amb unes coordenades cromàtiques i un factor de luminància específica. Habitualment els tres colors que poden complir els requisits i que per tant que més s'utilitzen per a tal fi són: color groc, color taronja o el color vermell. Aquestes propietats ens permetran oferir també un bon contrast amb els colors de l'ambient urbà.

No obstant això hi ha més requisits. Aquest vestuari ha d'estar fabricat seguint unes obligacions d'estabilitat dimensional, un transpirabilitat adequada i unes propietats mecàniques d’esquinçat, tracció i esclat específiques per a la correcta fabricació.

Per últim però no menys important, el factor de luminància (transformació de llum) ha de complir tan quan disposem del material nou (nou estat) com després de diversos usos (que es comptabilitzen en rentats).

Vestuari reflectant:

 

El vestuari reflectant incorpora, en els seus materials, una propietat física que difereix del vestuari d'alta visibilitat: la retrorreflexió. Aquesta permet a l'ull humà que puguem veure la llum en situacions insuficientment il·luminades.

Es diferencia clarament del tipus de vestuari anterior ja que no transforma la llum UV invisible sinó que reflecteix i retorna els raigs de llum cap a la direcció que venien. Per això, l'ús del vestuari reflectant implica que pugui utilitzar-se en zones de baixa il·luminació o zones fosques on en l'aparició d'una font de llum, com ara els fars d'un vehicle, rebotaria cap a la mateixa direcció oferint-nos certa visibilitat per, aquest cas, el conductor.

Propietats vestuari reflectant

La fabricació d'aquests materials retrorreflectants que incorporen els vestuaris reflectants estan qualificats i quantificats mitjançant un coeficient de retrorreflexió. Aquest és un requisit imprescindible per a la seva fabricació. Igual que l'anterior, també ha de complir i tenir en compte els requisits un cop utilitzada la peça unes quantes vegades.

En funció del seu resultat obtindrem tres tipus de qualificació: vestuari reflectant de classe 1, vestuari reflectant de classe 2 i vestuari reflectant de classe 3.

Abans d'entrar en matèria de les classes del vestuari, però, cal exposar una breu noció del vestuari combinat.

Vestuari combinat:

 

El vestuari combinat està format per les propietats dels dos anteriors: vestuari d'alta visibilitat més les del vestuari reflectant. Clarament és el més comunament utilitzat. Aquesta roba aglutina els avantatges d'ambdós tipus de vestuaris pel que quan la llum impacta a la zona fluorescent es transforma i apareix més visible mentre que quan impacta amb materials retrorreflectants reflecteix i ens torna la llum.

Classes del vestuari reflectant

Abans de res comentar que com més alta és la classe de la peça, millor és la identificació visual de l'usuari i per tant obtenim un major grau de seguretat. La veritat és que cada tipologia de Classe ha de tenir unes superfícies mínimes dels materials visibles constituents de la peça per la qual cosa aquestes determinaran la identificació visual.

Vestuari reflectant de Classe 1:

El vestuari reflectant de Classe I denota el nivell més baix de protecció en matèria d'alta visibilitat. La superfície mínima exigida de material visible expressada en metres quadrats és:

- Material fluorescent de fons: 0,14 m2.

- Material reflectant: 0,10 m2.

- Material combinat: 0,20 m2.

Aquest tipus de roba que combina l'alta visibilitat amb el material reflectant de Classe I està fabricada seguint la normativa actual per permetre a un mateix ser vist pels altres i més concretament per a entorns vials o de trànsit. En tals ocasions hi ha d'haver una separació suficient entre l'usuari (treballador o vianant) i els vehicles (trànsit). Aquests últims, no han de circular a velocitats superiors a 40 km/h.

 • Tipus d'aplicacions usuals que vesteixen la Classe 1, a tall d'exemple:
 • Personal o treballadors d'un aparcament públic o privat amb tota classe de vehicles.
 • Personal o treballadors en centres comercials que portin material en carretons per a l’emmagatzematge.
 • Treballs en fàbriques o magatzems amb possible entrada i sortida de vehicles.

 

Vestuari reflectant de Classe 2:

El vestuari reflectant de Classe II denota el nivell de classe mitja de protecció en matèria d'alta visibilitat. La superfície mínima exigida de material visible expressada en metres quadrats és:

- Material fluorescent de fons: 0,50 m2.

- Material reflectant: 0,13 m2.

- Material combinat: /

Tal com demostren les dades anteriors, el vestuari reflectant de Classe 2 augmenta clarament la visibilitat de l'usuari i és que aquestes són les que hem d'utilitzar en condicions climàtiques adverses o en entorns laborals amb una exposició al risc més desfavorable que les que regula la classe anterior.

Perquè vegin la importància del vestuari reflectant combinat de la Classe 2 els hi comentem que aquesta classe atorga la possibilitat d'utilitzar el vestuari per a tots aquells treballadors que distreuen al trànsit, és a dir, que s'enfronten a poca distància dels vehicles per guiar-los o notificar-los de la seva atenció davant d'una situació anormal del trànsit. Si abans la velocitat limitada que condicionava l'ús de tal roba era màxima de 40 km/h, ara no suposarà cap problema rebassar aquesta velocitat amb escreix.

Tipus d'aplicacions usuals que vesteixen la Classe 2, a tall d'exemple:

 • Personal o treballadors del departament agrícola-forestal.
 • Carregadors de vaixells vaixells o vaixells.
 • Personal i manteniment de ferrocarrils.
 • Personal de seguretat o guardes per passos de vianants escolars.
 • Personal de repartiment, conductors i càrrega i descàrrega.
 • Treballadors en pàrquings d'alta circulació (superior a 40km / h.).
 • Personal en peatges.
 • Carregadors d'equipatge en aeroports i personal de pistes.
 • Personal de neteja tipus escombriaires.
 • Personal d'investigació en accidents de trànsit.

 

Vestuari reflectant de Classe 3:

El vestuari reflectant de Classe III denota el nivell de la Classe més alta de protecció en matèria d'alta visibilitat. La superfície mínima exigida de material visible expressada en metres quadrats és:

- Material fluorescent de fons: 0,80 m2.

- Material reflectant: 0,2 m2.

- Material combinat: /

És la roba reflectant i d'alta visibilitat amb el major nivell de protecció que hi ha. En aquells llocs de treball o bé per aquells usuaris amb un nivell d'exposició al perill molt gran: ja sigui per males condicions climàtiques, treballs durs en situacions pesades i amb risc o en perills del trànsit fins i tot en velocitats superiors a 80 km / h.

És important conèixer que la Classe 3 proporciona una visibilitat en 360° així com permet el reconeixement de la figura humana en tot el seu contorn. Per exemple, una peça Classe 3 ha de cobrir el tors i tenir mànigues amb bandes reflectants i / o pantalons amb bandes reflectants.

Tipus d'aplicacions usuals que vesteixen la Classe III, a tall d'exemple:

 • Personal de seguretat, emergència, policia, ambulàncies o bombers
 • Treballadors en obres i construccions de vies, carrers, carreteres o en manteniment de la carretera o la senyalització viària.

 

Requisits del disseny i fabricació del vestuari (combinats)

En qualsevol tipus de vestuari de treball tots els detalls són importants però quan parlem de vestuari d'alta visibilitat i reflectant hem de ser més cauts, més precisos. I no només amb les superfícies mínimes exigides.

Com s'han de col·locar les bandes reflectants? Quant ha de mesurar una banda? És possible afegir el logotip d'una empresa a la roba d'alta visibilitat? ¿Hi pot haver una discontinuïtat en la banda reflectant? Quant de temps perduren les propietats reflectants? ¿S'exigeix un màxim de rentats? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarem resoldre en aquest apartat.

Abans de res donem per fet que la roba d'alta visibilitat o reflectant engloba des de monos, armilles, jaquetes, jaquetes, impermeables, camises, petos, polos, folres polars, jerseis, pantalons amb i sense peto, gorros, gorres, arnesos fins braçalets.

Com s'han de col·locar les bandes reflectants?

Tant la roba de fons com la de les bandes reflectants han d'envoltar el cos (el tors) o bé les mànigues o camals. Per tant hem de col·locar com a mínim una banda reflectora horitzontal en el tors, en el cas d'una armilla, camisa, peto... I dues bandes horitzontals a la part baixa de les cames o en la part més separada del cos, en els braços, uns pantalons, un mono o una jaqueta respectivament.

Quan han de mesurar les bandes reflectants?

Les bandes reflectants s’han de fabricar amb una amplada no inferior a 5 cm. Només podrem incorporar una banda de mida inferior en el cas dels arnesos d'alta visibilitat, que pot fins a 3 cm d'ample.

¿Hi pot haver una discontinuïtat en la banda reflectant?

Aquest és un aspecte molt important. Ni els sistemes de tancaments ni les costures han de produir discontinuïtats superiors a 5 cm en les bandes.

És possible afegir el logotip d'una empresa o publicitari a la roba d'alta visibilitat?

Imprimir o col·locar el logotip de l'empresa (publicitat) està permès sempre que es mantinguin els requisits de superfície mínima exigida. A més, la normativa actual afirma que aquesta col·locació ha de realitzar-se únicament pel fabricant de la peça i, a més, s’ha d’avalar amb el corresponent certificat emès per l'Organisme pertinent certificador de la peça.

És important tenir en compte que no es pot afegir o col·locar un logotip o impressió publicitària sobre les bandes reflectants doncs aquestes perdrien les propietats mínimes exigides.

Diferents tipus de vestuari d'alta visibilitat

Avui en dia hi ha una gran varietat de tipus de vestuari d'alta visibilitat. Escollir un o altre dependrà de les nostres necessitats i aplicacions.

Alguns exemples:

Armilles grogues o taronges.

Armilles amb reixeta transpirables.

Armilles amb 3 bandes reflectants

Braçalets reflectors grocs o taronges.

Braçalets de caça (normalment d'alta visibilitat sense ser retrorreflectants).

Arnesos taronges o grocs.

Petos de color fluorescent amb o sense bandes reflectants.

Parques de trànsit, per hivern i per pluja.

Gorres alta visibilitat

Gorros d'hivern de color groc o taronja.

Pantalons de treball que combinen materials reflectants i d'alta visibilitat.

Jaquetes amb bandes reflectants.

Caçadores amb cintes reflectants

Monos o granotes d'una sola peça.

Camises amb bandes i fluorescents.

Calces per coll groc visible.

Escollir correctament el vestuari d'alta visibilitat

Com triar correctament el tipus de vestuari que necessitem? Tal com hem pogut comprovar hi ha una gran quantitat de tipus de vestuari d'alta visibilitat. No obstant això no tota la roba d'alta visibilitat és vàlida per a tots els treballs o aplicacions.

Per triar un producte la normativa ens exigeix comprovar els següents passos:

1. Avaluar o quantificar el risc.

En aquest apartat hem d'assegurar-nos d’aquests possibles condicionants:

- Amb quin tipus de vehicles ens podem topar (atropellaments).

- A quin nivell de trànsit ens exposem (densitat).

- A quina velocitat pot anar el trànsit (recordar el tipus de Classe del material per a ser compatible).

- La durada de l'exposició del perill.

- Les condicions ambientals que podem estar sotmesos.

- Aplicacions a la feina, etc.

2. Identificar el nivell de protecció necessari

Cada situació requereix un tipus i una classe de peça. Simplement tenint en compte la part del cos que es pretén protegir i cobrir ja descartarem una gran quantitat de peces. Un altre aspecte fonamental aquí és la talla necessària que un necessita que normalment a part d'anar directament relacionada amb l'altura i pes d'una persona també influirà la tasca que desenvolupa amb ella, és a dir, més o menys ajustada o, en tot cas, si s'ha de col·locar damunt d'una altra peça o vestuari laboral.

3. Aglutinar informació sobre el vestuari

Un cop coneixem els factors de risc i el nivell de protecció que ens cal podem aconseguir la informació de tots aquells productes que reuneixin aquestes característiques. És important tenir en compte alguns detalls com: la durabilitat / caducitat de l'alta visibilitat o si és compatible amb altres productes existents al mercat.

4. Provar el material en el lloc d'aplicació

Les comprovacions sempre són importants. Provar el material en el lloc i en el moment oportú on es realitza la tasca serà fonamental per proporcionar informació relacionada amb material i detectar els seus inconvenients ràpidament abans que sigui massa tard.

Perquè hi ha armilles d'alta visibilitat amb 2 bandes horitzontals i altres amb 1 banda horitzontal més 2 de verticals?

Escollir correctament el material implica conèixer o saber contestar aquestes preguntes. Saben el perquè hi ha dos tipus d'armilles d'alta visibilitat, uns amb dues bandes a l'abdomen i altres amb una banda reflectora horitzontal més dues bandes verticals a cada costat? La resposta és intuïtiva tot i que mereix una explicació.

 Vestuari alta visibilitat vs vestuari reflectant

Totes dues armilles són homologades i totes dues armilles estan dotades de la superfície mínima exigida per la qual cosa material fluorescent i bandes reflectants es refereix.

Visualment està clar que la col·locació de les bandes reflectants és diferent. Però, per què? Doncs la principal diferència i condicionant principal a l'hora de decantar-nos per la compra d'una armilla amb bandes verticals és que ens proporciona retrorreflexió a la zona del tors superior i, per tant, pot ser un aspecte fonamental per a treballadors que tinguin mitjà tors tapat . Posem per exemple el cas d'un treballador de manteniment de clavegueres enmig d'un carrer transitat i amb la senyalització pertinent. Aquest treballador quedarà un temps amb mig tors sota de l'asfalt i mig tors dalt. Amb les bandes reflectants verticals aconseguirem reflectir la llum dels cotxes i aconseguirem ser vistos mentre que, amb l'armilla amb dues bandes horitzontals, de nit o en una via insuficientment il·luminada, no serem vistos i per tant el risc es multiplica exponencialment.

Per tant hem de triar analitzant el risc i essent conseqüents.

Quina és la millor manera de rentar una armilla d'alta visibilitat?

Abans de res s'ha de tenir en compte que cada peça ha d'incorporar un fullet informatiu amb aquells requisits de rentat així com quants rentats pot sotmetre abans de perdre les seves qualitats o propietats de les seves bandes reflectores.

La vida útil d'una armilla d'alta visibilitat dependrà, evidentment, del seu ús. Tot i així és fonamental tenir en compte que cada rentat disminueix o perjudica les seves bandes reflectants. Una armilla aguantarà més o menys depenent de la seva fabricació o composició i de la temperatura en què es renti. Per exemple, de manera orientativa, la prestigiosa marca 3M indica que les seves armilles, rentant a 60ºC, poden aguantar entre 30 i 100 rentats depenent del model. Així, aquells fabricats amb 100% polièster permeten aguantar fins a 100 rentats a 60ºC mentre que altres models fabricats de 65% polièster i 35% cotó aguanten entre 50 i 75 rentats.

No obstant això, els recomanem rentar el vestuari amb bandes reflectants amb aigua freda i del revés, d'aquesta manera aconseguirem minimitzar la seva repercussió.

També és important indicar que el planxat de la roba amb bandes reflectants s'ha de realitzar a l'inrevés, mai per sobre de les bandes (sembla obvi encara que més d'un ens ho ha preguntat). Per a més precaució, fins i tot, és recomanable interposar una samarreta de cotó entre la planxa i la peça reflectora.

Alta visibilitat reglamentària segons la DGT

La Direcció General de Trànsit regula des de juliol de 2004 l'obligatorietat de portar armilles reflectants d'alta visibilitat com a mesura per disminuir certs accidents a les carreteres del nostre país.

La DGT indica que aquest armilla ha d'estar formada per material fluorescent groc, vermell o taronja per donar-nos visibilitat diürna i ha de contenir les bandes reflectants per donar-nos visibilitat nocturna. Aquestes bandes no han de ser menys amples de 5 cm per a ser vàlides (aspecte que ja hem tractat anteriorment).

Hi ha una pregunta que sempre apareix: podem tenir l'armilla al maleter? La resposta és no. La DGT afirma que quan vam sortir del vehicle ja hem de portar l'armilla ja que d’aquesta manera, si anéssim a buscar-la al maleter ja estaríem incomplint la normativa.

Una altra pregunta freqüent: ¿hem de tenir armilles pels acompanyants? D'entrada la norma només afecta al conductor. Encara que si els passatgers baixessin del vehicle és molt recomanable.

També es donaran compte que cada vegada més persones van prenent consciència de la seguretat viària: ciclistes, motociclistes i vianants cada dia utilitzen més articles d'alta visibilitat per a ressaltar i protegir-se de possibles atropellaments.

Braçalets i vestuari d'alta visibilitat en caça

Donem suport tot allò que permeti minimitzar el risc i el perill de les persones en general. En aquest cas particular, el col·lectiu de caça que cada vegada està més regulat per les administracions públiques.

 Braçalets de caçador visibles

Fer més visible als caçadors és una tasca que no ha passat amb indiferència a les noves regulacions. Enrere de ha quedat la roba de camuflatge per passar desapercebut. Amb la finalitat d'evitar accidents en situacions de baixa o reduïda visibilitat com pot ser la muntanya, el bosc o pistes forestals... s'ha passat d'una forta recomanació a una obligació de l'ús de roba visible durant aquestes jornades.

Amb això també s'obliga al caçador a conèixer tota la normativa actual de la seva comunitat i s'exigeix tenir ple consentiment en tot moment de “on” es troben els camarades de la batuda per evitar "riscos superiors" i, per tant, el vestuari d'alta visibilitat juga un paper important per a això.

L'armilla d'alta visibilitat segueix essent una de les millors peces per a aquestes finalitats però cada vegada més s'utilitzen els famosos braçalets d'alta visibilitat per a caçadors. Aquests poden ser amb tira reflectant o sense. Recordem que la normativa exigeix el vestuari visible, no reflectant.

En conclusió:

Aquest article podria haver estat molt més extens, tot i així concloem que l'objectiu del vestuari d'alta visibilitat o reflectant és: ser vistos. Un aspecte fonamental per a protegir-nos davant riscos, perills i adversitats greus.

 

Fonts:

DGT

Wikipedia

INSHT

Ministeri de treball d'Espanya.

Europa Press.

20minuts.

Elaboració pròpia.