La tasca que ens ocupa és el subministre d’articles de protecció en el treball (EPIS), assessorem el nostre client sobre les millors opcions per en cada cas, oferint-li un ventall de posibilitats per qualitat, garantia o preu, i estem sempre disposats a buscar-li una alternativa, si ens la demana i està dintre de les nostres posibilitats.

30 aniversari PLANAS