Els notres articles comprenen protecció i vestuari per tot el cos:

Pel cap: cascs, ulleres, mascaretes, auriculars, gorres...

Pel cos: davantals, vestuari de treball, vestuari pel fred, ortopedia, alta visibilitat...

Per braços i mans: maniguets, guants de pell sintètics i d’un sol ús, malla metàl·lica...

Per cames i peus: polaines, calçat de seguretat, botes d’aigua, calçat sense protecció, mitjons...

Com a complements industrials podem destacar tota una gama d’articles de neteja, envasos plàstics, tendals de ràfia i altres útils industrials.

30 aniversari PLANAS