Guants de pell

Guants de pell flor, americans, pell de vacuna hidrofugada, pell flor de porc, pell flor de cabra, pell flor tipus conductor, pell serratge...Guants de treball de diferents tipus de pell, resistència i capitonat per diverses aplicacions i treballs. Guants de pell flor, guants americans, pell bovina hidrofugada, pell flor de porc, pell flor de cabra, pell flor tipus conductor, pell serratge...

Filtres actius