Mascaretes un sol ús

Mascaretes d'un sol ús per la protecció respiratòria. Entre els equips de protecció respiratòria, trobem les mascaretes d’un sol ús. La nova norma distingeix entre la mascareta d’un sol ús amb filtre per un torn de treball, o no reutilitzable, “NR”; i la mascareta d’un sol ús per diversos torns de treball o reutilitzable, marcada amb la “R”. Es classifiquen, segons el seu nivell de protecció contra partícules sòlides o líquídes (autofiltrants), entre FFP1, FFP2 i FFP3. Les mascaretes amb protecció FFP2 i FFP3 poden incorporar, a la vegada, carbó actiu. L’usuari podrà escollir entre mascaretes plegables o no plegables (tipus murrió o cònica). De la mateixa manera, les mascaretes poden incorporar o no vàlvula d’exhalació, la qual permet que l’aire s’escapi de la mascareta, evitant l’acumulació de calor a l’interior.

Subcategorias

Filtres actius