Protecció al cap

Protecció al cap: orelles, cara, ulls, boca. Protecció a tot el què és el cap per treballar. En aquesta categoria agrupem tot tipus de protecció de l'oïda, cara, ulls i boca. Certs treballs suposen un risc per esquitxades, soroll excessiu, cops... en aquesta zona tan important del cos. Aquí trobareu equips de protecció individual adequats per a aquests treballs: Auriculars, orelleres i taps, d'un sol ús o no, per a protegir les orelles i l'oïda d'usuari, evitant lesions auditives i millorant el confort en el lloc de treball. Cascos amb o sense pantalla per a la protecció facial (cara) i del cap, contra impactes i projeccions. Ulleres, visors i pantalles de protecció per a la vista i rostre. Màscares, mascaretes i equips autònoms, amb el filtre corresponent i els seus recanvis. Els materials utilitzats per a aquests articles són el polietilè, polipropilè, paper, ABS, PVC, cautxú i materials metàl•lics. Troben aplicacions en tots els sectors de treball: indústria metal•lúrgica, alimentària, agricultura, ramaderia, neteges, pesca, construcció, forestals o jardineria.

Protecció al cap

Filtres actius