Fitres respiratoris mixtes per vapors orgànics, dissolvents i partícules. 

Model de Sibol vàlid per les mascaretes Respirator I (1 filtre) i Respirator II (2 filtres). 

Filtre respiratori marró i blanc, marcat com A1P2:

-          Marró A1: filtre de protecció contra gasos i vapors orgànics que el seu punt d'ebullició és inferior a 65º. Resistència de baixa eficiència, és a dir, per partícules sòlides inertes com per exemple gasolina, nitrobenzè, heptà, àcid acètic o dietilcetona. 

-          Blanco P2: filtre de protecció contra partícules sòlides i líquides, aerosols, fums i també cendres. Resistència de eficiència mitjana, per partícules que siguin de toxicitat baixa com per exemple carbons minerals, alumini en pols o bicarbonat sòdic. 

Filtre amb certificat EN 14387: 2004+A1:2008 (filtre contra gasos) i certificat EN 143: 2000/ A1:2006 (filtre contra partícules). 

Preu mostrat per 1 paquet de 8 filtres respiratoris A1P2. 

Sibol
M01390

De la mateixa categoria

16 altres productes de la mateixa categoria