Filtre 87 B1. Filtre per a gasos inorgànics. Aquests filtres únicament es poden utilitzar quan la concentració d'oxigen és  >= 19.5% en volum.

La selecció del filtre s'ha de realitzar tenint en compte: el tipus de contaminant, la capacitat del filtre, la fuga de la mascareta permitida segons la norma, TLV o TWA i la concentració en el lloc de treball. 

Filtre respiratori  87 B1  per a gasos inorgànics.

Compra mínima 10 unitats

Sibol
700018
30 Elements

De la mateixa categoria

16 altres productes de la mateixa categoria