Semi-màscara 1000T, protecció respiratòria idònia per a l'usuari. Gràcies al seu ajustament flexible i al seu cos de termocauxó, assegura una forta resistència a les atmosferes agressives i també evita l'al·lèrgia. Disposa d'un sistema de subjecció amb un arnès al cap i una banda elàstica subjecte a la nuca. Ambdues peces estan fixades a la coberta frontal de la vàlvula de la màscara obtenint una distribució uniforme del pes i de la pressió sobre la cara de l'usuari. A més a més, el disseny únic de la coberta frontal de la vàlvula permet la regulació de les tires amb la fi de facilitat un ajustament segur i un emparellament individual idoni.

La connexió entre el filtre i el suport del filtre es realitza mitjançant un sistema especial de baioneta que permet que el muntatge sigui summament senzill.

La neteja i el manteniment es redueixen al mínim gràcies al reduït nombre de peces que componen la semi-màscara, alhora que la fan més lleugera (126g).

Disposa d'1 filtre amb 2 vàlvules d'exhalació per a facilitat la respiració de l'usuari.

Indicada especialment per a la retirada d'amiant.

APLICACIONS: Protecció contra vapors, gasos i/o partícules.

 • Indústria pesant i construcció
 • Mineria
 • Indústria química i petroquímica
 • Manteniment, soldadura i metal·lúrgia
 • Farmacèutica
 • Indústria d'aliments, agricultura i agro-indústria
 • Reparació de substàncies perilloses, residuals i processament d'aigua potable

CERTIFICACIÓ

 • Requisits de la Norma Europea EN 140:1998
 • Marcada CE concordant amb la Directiva Europea 89/686/EEC com a PE de categoria III.
 • El CNMP (Organisme de Control nº 0159), és el responsable tant de la certificació com del control del producte final.

RESULTATS: Taula de resultats de la certificació de la semi-màscara. 

ÚS I MANTENIMENT

 • Ús: Col·loqui el filtre alineat amb la fletxa impresa en el porta-filtres i faci un gir de 90º. Afluixi ambdós arnesos fins a una longitud màxima, seguidament col·loqui el cap a l'interior de l'arnès i posi la semi-màscara sobre el nas i la boca. Amb l'altra mà, posicioni i pressioni l'arnès sobre el cap.
 • Test de fuga: Premi el palmell de les mans contra les vàlvules d'exhalació per així bloquejar el flux d'aire i exhali lentament. Si no s'escapa aire al voltant del segell facial del nas, la semi-màscara està ben col·locada, i funciona correctament. Si s'escapa aire, torni a posicionar la semi-màscara, incrementi la tensió de les cintes elàstiques i repeteixi fins a obtenir el resultat correcte.
 • Neteja: La semi-màscara ha de ser netejada després de cada ús. Primer retiri el filtre, i bufi la pols de la semi-màscara amb aire comprès. Utilitzi un drap suau per a retirar els sediments que poden quedar. Si és necessari, desmunti les peces i passi-les per aigua calenta junt amb un detergent neutre. NO UTILITZI MAI DISSOLVENTS. Les vàlvules d'exhalació i d'inhalació han de ser retirades i netejades molt curosament, inclòs el seu allotjament. Eviti l'exposició directa a la llum del sol o altres fonts de calor. Assequi les part de cauxó a una temperatura inferior a 50ºC. Una vegada estigui completament seca, la semi-màscara pot ser muntada de nou.
 • Desinfecció: La semi-màscara ha de ser natejada abans de prosseguir a desinfectar-la. Si està especialment bruta o, ha de ser utilitzada per una altra persona, recomanem fer servir un desinfectant normal, que no malmeti els components de cauxó o plàstic. Finalment, natejila amb aigua, com està indicat anteriorment. 
 • Emmagatzemament: Si no ha de ser utilitzar, ha de ser emmagatzemat en un contenidor tancat i protegit de la pols, la bruticia, els rajos UV, l'humitat o les fonts de calor. Mentres mogui o emmagatzemi la semi-màscara, asseguris de que la caixa individual original no pateix cap dany i no pot ser malmesa per objectes punxants o materials que puguin perfora filtres, i que aquests filtres no puguin ser deformats per excessives càrregues. 

700028

De la mateixa categoria

16 altres productes de la mateixa categoria