> FILTRES P3R PER A LA MÀSCARA <

La semi-màscara 2000S atorga una protecció respiratòria incorporant 2 filtres, alhora obtenim un bon ajustament a la cara de l'usuari. Està feta de silicona, amb la qual cosa assegurem una forta resistència a les atmosferes agressives i al·lèrgies. Disposa d'un sistema de subjecció fet amb un arnès al cap i una banda elàstica subjecta a la nuca. També, aquestes peces estan fixades a la coberta frontal de la vàlvula de la màscara obtenint una distribució uniforme del pes i de la pressió sobre la cara de l'usuari.

La connexió entre el filtre i el suport del filtre es realitza per mitjà d'un sistema especial de baioneta que permet que el muntatge sigui summament senzill.

La neteja i el manteniment es redueix molt degut al nombre de peces que componen la semi-màscara, al mateix temps que la fan més lleugera (137g). 

Està especialment indicada per a la retirada d'amiant. 

APLICACIONS: Protecció contra vapors, gasos i/o partícules.

 • Indústria pesant i construcció
 • Mineria
 • Indústria química i petroquímica
 • Manteniment, soldadura i metal·lúrgia
 • Farmacèutica
 • Indústria d'aliments, agricultura i agro-indústria
 • Reparació de substàncies perilloses, residuals i processament d'aigua potable

CERTIFICACIÓ

 • Requisits de la Norma Europea EN 140:1998
 • Marcada CE concordant amb la Directiva Europea 89/686/EEC com a PE de categoria III.
 • El CNMP (Organisme de Control nº 0159), és el responsable tant de la certificació com del control del producte final.

ÚS I MANTENIMENT

 • Ús: Col·loqui el filtre alineat amb la fletxa impresa en el porta-filtres i faci un gir de 90º. Afluixi ambdós arnesos fins a una longitud màxima, seguidament col·loqui el cap a l'interior de l'arnès i posi la semi-màscara sobre el nas i la boca. Amb l'altra mà, posicioni i pressioni l'arnès sobre el cap.
 • Test de fuga: Premi el palmell de les mans contra les vàlvules d'exhalació per així bloquejar el flux d'aire i exhali lentament. Si no s'escapa aire al voltant del segell facial del nas, la semi-màscara està ben col·locada, i funciona correctament. Si s'escapa aire, torni a posicionar la semi-màscara, incrementi la tensió de les cintes elàstiques i repeteixi fins a obtenir el resultat correcte.
 • Neteja: La semi-màscara ha de ser netejada després de cada ús. Primer retiri el filtre, i bufi la pols de la semi-màscara amb aire comprès. Utilitzi un drap suau per a retirar els sediments que poden quedar. Si és necessari, desmunti les peces i passi-les per aigua calenta junt amb un detergent neutre. NO UTILITZI MAI DISSOLVENTS. Les vàlvules d'exhalació i d'inhalació han de ser retirades i netejades molt curosament, inclòs el seu allotjament. Eviti l'exposició directa a la llum del sol o altres fonts de calor. Assequi les part de cauxó a una temperatura inferior a 50ºC. Una vegada estigui completament seca, la semi-màscara pot ser muntada de nou.
 • Desinfecció: La semi-màscara ha de ser natejada abans de prosseguir a desinfectar-la. Si està especialment bruta o, ha de ser utilitzada per una altra persona, recomanem fer servir un desinfectant normal, que no malmeti els components de cauxó o plàstic. Finalment, natejila amb aigua, com està indicat anteriorment. 
 • Emmagatzemament: Si no ha de ser utilitzar, ha de ser emmagatzemat en un contenidor tancat i protegit de la pols, la bruticia, els rajos UV, l'humitat o les fonts de calor. Mentres mogui o emmagatzemi la semi-màscara, asseguris de que la caixa individual original no pateix cap dany i no pot ser malmesa per objectes punxants o materials que puguin perfora filtres, i que aquests filtres no puguin ser deformats per excessives càrregues. 

700029

També li podria agradar

Add Related products to weekly line up

De la mateixa categoria

16 altres productes de la mateixa categoria