Protecció COVID-19

Material de protecció més significatiu utilitzat per la COVID-19 otorgant una seguretat òptima. Tots els EPIs de seguretat i protecció disponibles.

Filtres actius

Tipus de protecció per la COVID-19 (Coronavirus)

Protectors facials

Un protector facial és un material que cobreix el nas i la boca. Portar-ne ajudar a aturar la propagació de la COVID-19 (coronavirus), especialment de persones que no saben que tenen el virus. A més, proporciona major comoditat que una mascareta.

Les viseres poden aturar la propagació de les gotes del nas o la boca. Això és millor que no portar cap mena de protecció facial. Però les viseres només s'han d'utilitzar si tens una malaltia o algun impediment que dificulti l'ús d'un protector facial.

Mascaretes de tela

Les mascaretes facials de tela són el tipus de protectors facials que la gran majoria porta en entorns públics.

Estan fets de materials de tela com el cotó o la seda. Els protectors facials de tela han de tenir, com a mínim, dues capes de teixit. Tot i això, l'OMS no els recomana perquè moltes vegades no han passat els certificats de protecció.

Mascaretes mèdiques

Les mascaretes mèdiques també es coneixen com a mascaretes quirúrgiques. Són les mascaretes d'un sol ús més comunes. Acostumen a ser de color verd o blau. Una mascareta mèdica és una de les millors opcions pel dia a dia.

Una mascareta mèdica et protegirà millor que un protector facial de tela. Però no està pensada per a ser reutilitzada.

De la mateixa manera que els protectors facials de tela, les mascaretes mèdiques han de cobrir el nas i la boca. Una vegada s'utilitzen, s'han de llançar i no s'haurien de rentar ni reutilitzar.

Guants de protecció

Els guants són l'equip de protecció individual (EPI) més emprat als centres sanitaris i hi ha molts factos que s'han de tenir en compte a l'hora d'escollir l'adequat. Els més utilitzats són els guants de polietilè d'un sol ús o els guants de  nitril.

Bates per a COVID-19 reutilitzables

Les granotes reutilitzables exigeixen l'ús de cotó (tipus Kona), una tela de cotó de més pes. Cada bata triga aproximadament una hora en cosir-se. El cotó fa que la bata es pugui rentar i reutilitzar. Les bates de protecció que es poden rentar també es poden fer de polièster i de mescles de polièster i cotó. Apart de les bates, es recomana l'ús d'altres proteccions.

Bates per a COVID-19 d'un sol ús

Les bates d'un sol ús acostumen a estar fetes de materials no teixits, com el polipropilè, el polièster o el polietilè. En comptes de cosir-se, les peces acostumen a ensamblar-se mitjançant costures tèrmiques, químiques o mecàniques, sang i els virus i bosses per riscos biològics, de manera que ja comptava amb coneixements i experiència suficient per passar del concepte a la producció en poc temps.

Protecció per a COVID-19

Entendre com es propaga el virus és una part important per protegir-se de la COVID-19. Tot i això, la manera més important de protegir-se del virus, així com protegir als demés, és prendre mesures preventives.

La transmissió del coronavirus pot produir-se de diverses maneres. Les més importants són la higiene de mans.

Renta't les mans sovint amb aigua i sabó durant, com a mínim, 20 segons, especialment després d'haver estat en un lloc públic o després de sonar-se el nas, estossegar o estornudar.

Si no disposes d'aigua i sabó, utilitza un desinfectant de mans.

Per altra banda, mantenir la distància:

  • Evitar o reduir el contacte social
  • Evitar el contacte proper amb persones malaltes
  • Posar en pràctica distància social (posar distància amb els altres) amb tothom, especialment si tens un risc major.
  • Utilitzar mascaretes certificades
  • Netejar les superfícies
  • Netejar i desinfectar
  • Netejar i desinfectar diàriament les superfícies que es toquen amb freqüència.

Per últim, intenta evitar tocar-te la cara o la part davantera de la mascareta.