Protecció i retirada d'amiant

Equips de protecció individual per a treballs amb amiant. Protecció per a treballar amb asbest o en entorns laborals en contacte amb amiant. Equips i materials per a la retirada d'amiant i prevenció en activitats amb risc d'exposició a l'amiant. 

Filtres actius